מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
דו"ח CheckId משכונים
לקבל מידע כללי אודות משכונות הרשומים במאגר המשכונות
אנא בחר את סוג הדוח
כלי רכב
אזרח ישראלי
כלי רכב
חברה
שותפות
כולל רשומות מבוטלות
ללא רשומות מבוטלות
כולל רשומות מבוטלות
מספר רכב
מידע כללי
שאלות ותשובות
מדריכים
מהו רשם המשכונות

לפי חוק המשכון, התשכ"ז–1967, כל פעולה המוגדרת כמשכון צריכה להירשם ברשם המשכונות, על מנת להבטיח את זכויות המלווה בנכס ובכדי לאפשר לצד שלישי לעיין ולבדוק האם נכס כלשהו ממושכן.


רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום מישכון לצד ג'. תהליכי הרישומים מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים, כלומר כל המעוניין לברר על קיומו של משכון בעת רכישת נכס ו/או רכב, יכול לברר אם הנכס/רכב ממושכן.


*לתשומת ליבך, קיימת אפשרות לקבל דוח עיון מרשם המשכונות במשרד המשפטים באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, והתשלום יהיה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות ללא עמלה או תוספת תשלום אחרת.

רשם המשכונות פיזי

טופס בקשה לרישום משכון


במקרה ויש צורך לרשום רישום משכון נכס על פי הסכם בין לווה למלווה, יש למלא טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי המלווה. באם הוא תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל ספרת ביקורת. באם המלווה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות. שם המלווה חייב להירשם בעברית בלבד. במידה והמלווה הינו חברה, הרישום אמור להתבצע ברשם החברות בלבד בציון פרטי החברה ומספר הח.פ. במקרה בו יירשם משכון ע"י בנק, על הבנק לציין על הטופס את מספר המסלקה של הבנק המלווה.


על גבי הטופס יש לציין את פרטי הלווה במדויק, את כתובת הלווה, מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הלשכה בה הרישום יבוצע (המיקום ייקבע עפ"י כתובת הלווה).


פרט חשוב ונוסף הינו תקופת המשכון. יש לציין את התקופה בה נדרש המשכון. סכום האגרה לתשלום נקבע עפ"י אורך תקופת המשכון.


בסיום תקופת המשכון המצוין, המשכון יוסר באופן אוטומטי.


כל הטפסים הנדרשים ע"י רשם המשכונות חייבים להיות חתומים גם ע"י המלווה וגם ע"י הלווה.


ניתן לבצע רישום משכון על נכסים, רכבים, כלי טיס וציוד הנדסי.

1.
אילו נתונים קיימים בדו"ח המשכונים ?
+
המידע והנתונים המוצגים בדוח המשכונים מהווים תמצית מידע המסופק על-ידי רשם המשכונות ברשות התאגידים של משרד המשפטים ואינם מהווים תחליף למידע המצוי בידי רשם המשכונות. חברת טאבו ישיר – קו מנחה בע"מ או כל חברה אחרת מקבוצת קו מנחה אינם רשם המשכונות ו/או פועלים מטעמו. חברת טאבו ישיר – קו מנחה בע"מ או כל חברה אחרת מקבוצת קו מנחה אינה אחראית לנכונותם, לשלמותם, ולעדכניותם של הנתונים המופיעים בדוח.

בדו"ח המשכונים יימצאו כל המשכונים אשר נרשמו על אדם מסוים בגין נכסים בבעלותו ורכבים בבעלותו.

בדו"ח עצמו יופיעו פרטי הלווה, המלווה, פרטי המשכון ותקופת המשכון. אם קיימים מספר רב של משכונים בתחילת הדו"ח תצא טבלה אשר תציין בצמצום את כל פרטי המשכונים, ובמקביל יופק דו"ח עם פירוט של כל משכון בנפרד.

בנוסף, מצורף מידע מבנק ישראל באשר ללקוחות הבנקים שחשבונותיהם מוגבלים בנסיבות מחמירות.
2.
אילו מסמכים דרושים לצורך רישום מישכון ?
+
בכדי לבצע רישום מישכון, יש למלא הודעת רישום מישכון חתומה על ידי המלווה והלווה. בבקשה לרישום הודעת מישכון אין צורך לצרף את הסכם המישכון. תוקפו של המשכון הרשום מותנה, בתוקפה של הזכות הממושכנת, ובזכותו של הלווה למשכן את הזכות.
3.
איך נקבע מיקום הלשכה המבצעת את הרישום ?
+
תקנות רשם המשכונות מציינות כי רישום מישכון מתבצע אך ורק עפ"י מענו של הלווה ולא לפי כתובת הנכס הממושכן.
4.
האם בעת רכישת רכב מספיק לבדוק ברשם המשכונות ?
+
בעת רכישת רכב חובה לבדוק לפני ביצוע העברת בעלות באם הרכב ממושכן ברשם המשכונות (עפ"י מס' הרכב). במקביל ייתכן מאוד כי הרכב יהיה נקי ממשכונים אך יהיה מעוקל במשרד הרישוי וזה ימנע מהמערכת ביצוע העברת בעלות.
מדריך לרישום ברשם המשכונות
רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום משכון לצד ג'. תהליכי הרישומים מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים. כל...
בדיקת שעבוד על רכב
לפעמים בחיים תמורת מעט, אנחנו יכולים להרוויח הרבה.זה גם המקרה של בדיקת שעבוד על רכב באמצעות רשם המשכונות השייך למשרד המשפטים. תמורת פחו...
מדריך להגשת בקשה למשכנתא
אתם צריכים משכנתא?  קונים נכס ? משדרגים דירה? כדאי לדעת איך לפנות לבנק ולקבל מסגרת למשכנתא , יש להגיש בקשה לאישור עקרוני . כך תוכלו להתחייב על סכום...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
דוח משכונים CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח מידע עסקי CheckId מאובטח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<