מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
דוח רשם המשכונות
שעבודים לפי ת.ז / שעבוד רכב
x0
x0
קופון הנחה
חבילה של 5 נסחים *
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
42% הנחה
161 ₪
רק
 125
קופון הנחה
חבילת דוחות מידע עסקי
כדי לקבל את ההחלטות הטובות ביותר לעסק שלך , אתה צריך את הדוחות של CheckID.
19% הנחה
423 ₪
רק
 342


אנא בחר את סוג הדוח
חתום דיגיטלית
חתום דיגיטלית
חתום דיגיטלי
דוח עיון רשמי מרשם המשכונות של משרד המשפטים, עדכני וחתום דיגיטלי ,הדוח מתקבל חתום דיגיטלי במייל.
אזרח ישראלי
אזרח ישראלי
ציוד הנדסי
כלי רכב
אגודה שיתופית
חברה
שותפות
עמותה
מפלגה
בנק
כלי טיס
נא להזין מספר ת.ז
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
כולל משכונות מבוטלים
מידע כללי
שאלות ותשובות
מדריכים
דו"ח עיון

שירות זה מאפשר לכל אדם לעיין במשכון הרשום במאגר המשכונות.
עדכניות המידע הרשמי הינה בהתאם לשעה המודפסת בפועל, בראש פלט תוצאות העיון.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תוכלו לצפות בדוח העיון ובמקביל לקבלו במייל.

מאגר המידע כולל הודעות רישום משכון, הודעות על שינוי פרטי המשכון, הודעות על ביטול משכון ועל הארכתו, לרבות פרטים לגבי הנושה, החייב והנכס הממושכן.
לפי חוק המשכון, תשכ"ז-1967, כל פעולה המוגדרת כמשכון צריכה להירשם ברשם המשכונות, על מנת להבטיח את זכויות הנושה בנכס ובכדי לאפשר לצד שלישי לעיין ולבדוק האם נכס כלשהו ממושכן.

מהו רשם המשכונות

רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום מישכון לצד ג', תהליכי הרישומים הינם מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים, מה שאומר כי כל המעוניין לברר על קיומו של משכון בעת רכישת נכס ו/או רכב, יכול לברר אם הנכס/רכב ממושכן.


* לתשומת לבך, קיימת האפשרות לקבל דוח עיון מרשם המשכונות מרשות התאגידים באמצעות אתר האינטרנט של המשרד וכי התשלום יהיה בהתאם לסכומים שקבועים בתקנות ללא עמלה או תוספת תשלום אחרת.

רשם המשכונות פיזי
טופס בקשה לרישום משכון
במקרה ויש צורך לרשום רישום משכון נכס על פי הסכם בין חייב לנושה , יש למלא את טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי הנושה, באם הוא תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל סיפרת ביקורת, באם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות, שם הנושה חייב להירשם בעברית בלבד. במידה והנושה הינו חברה, הרישום אמור להתבצע ברשם החברות בלבד בציון פרטי החברה ומספר הח.פ. במקרה בו יירשם משכון ע"י בנק, על הבנק יש לציין על הטופס את מספר המסלקה של הבנק הנושה.
על גביי הטופס יש לציין את פרטי החייב במדויק, את כתובת החייב מספר תעודת הזהות כולל סיפרת ביקורת ואת הלשכה בה הרישום יבוצע (המיקום ייקבע עפ"י כתובת החייב).
פרט חשוב ונוסף הינו תקופת המשכון יש לציין את התקופה בה נדרש המשכון, סכום האגרה לתשלום נקבע עפ"י אורך תקופת המשכון.
בסיום תקופת המשכון המצוין, המשכון יוסר באופן אוטומטי.
כל הטפסים הנדרשים ע"י רשם המשכונות חייבים להיות חתומים גם ע"י הנושה וגם ע"י החייב.
ניתן לבצע רישום משכון על נכסים, רכבים, כלי טיס וציוד הנדסי.
1.
אילו נתונים קיימים בדו"ח רשם המשכונות
+
בדו"ח עיון היוצא מרשם המשכונות עפ"י תעודת זהות קיימים כל המשכונים אשר נרשמו על אדם מסויים בגין נכסים בבעלותו ורכבים בבעלותו.
בדו"ח עצמו יופיע כל פרטי החייב, הנושה , פרטי המשכון ותקופת המשכון במידה וקיימים מספר רב של משכונים בתחילת הדו"ח תצא טבלה אשר תציין בצימצום את כל פרטי המשכונים ובמקביל יופק דו"ח עם פירוט של כל משכון בנפרד
2.
אילו מסמכים דרושים לצורך רישום מישכון?
+
בכדי לבצע רשום משכון, יש למלא הודעת רישום משכון חתומה על ידי הנושה החייב .בבקשה לרישום הודעת מישכון אין צורך לצרף את הסכם המישכון תוקפו של המשכון הרשום מותנה, בתוקפה של הזכות הממושכנת, ובזכותו של החייב למשכן את הזכות. ,

3.
איך נקבע מיקום הלשכה המבצעת את הרישום?
+
תקנות רשם המשכונות מציינות כי רישום מישכון מתבצע אך ורק עפ"י מענו של החייב ולא לפי כתובת הנכס הממושכן.

4.
האם בעת רכישת רכב מספיק לבדוק ברשם המשכונות
+
בעת רכישת רכב חובה לבדוק לפני ביצוע העברת בעלות באם הרכב ממושכן ברשם המשכונות (עפ"י מס' הרכב) במקביל ייתכן מאד כי הרכב יהיה נקי ממשכונים אך יהי מעוקל במשרד הרישוי וזה יימנע מהמערכת ביצוע העברת בעלות.
מדריך לרישום ברשם המשכונות
רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום משכון לצד ג'. תהליכי הרישומים מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים. כל...
בדיקת שעבוד על רכב
לפעמים בחיים תמורת מעט, אנחנו יכולים להרוויח הרבה.זה גם המקרה של בדיקת שעבוד על רכב באמצעות רשם המשכונות השייך למשרד המשפטים. תמורת פחו...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
דוח משכונים CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח מידע עסקי CheckId מאובטח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<