מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
מדריך לרישום ברשם המשכונות

 מדריך לרישום ברשם המשכונות

רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום משכון לצד ג'. תהליכי הרישומים מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים. כלומר כל המעוניין לברר על קיומו של משכון בעת רכישת נכס ו/או רכב, יכול לברר אם הנכס/רכב ממושכן.
משכון הוא אמצעי העומד לזכות מלווה על מנת להבטיח את פירעון חוב.
עצם רישום משכון מזכה את המלווה לממש את המשכון במידה והחוב לא סולק.
ניתן לבצע רישום משכון עפ"י זכויות חוזיות על נכסים, רכבים וחברות. עצם רישום המשכון מגבילה את יכולת השימוש בממושכן.


מה ההבדל בין שעבוד למשכון ?

שעבוד הוא כפיפות של נכס לזכויותיו של אחד ,לא בהכרח שעבוד הוא משכון.
משכון עצמו מאופיין בשלושה מאפיינים:משכון הנכס ,בטוחה לקיום התחייבות ,אפשרות לפירעון מהנכס
אם כך : ביצוע רישום שעבודי בוצע ביחס למקרקעין בלשכות רישום המקרקעין,
ואילו ביצוע משכון יבוצע ביחס למקרקעין, לרכב, לכספים ועודברשם המשכונות.

טפסים לרישום ברשם המשכונות

יש למלא טופס בקשה לרישום משכון במקרה ויש צורך לרשום רישום משכון נכס עפ"י הסכם בין לווה למלווה. יש למלא טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי המלווה. באם הוא תושב מדינת ישראל יש למלא את

 מספר תעודת הזהות שלו כולל סיפרת ביקורת. באם המלווה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות. שם המלווה חייב להירשם בעברית בלבד. אם המלווה הינו חברה, הרישום אמור ל

התבצע ברשם החברות בלבד בציון פרטי החברה ומספר הח.פ. במקרה בו יירשם משכון ע"י בנק, על הבנק לציין על הטו

פס את מספר המסלקה של הבנק המלווה.
על גביי הטופס יש לציין את פרטי הלווה במדויק, את כתובת הלווה, מספר תעודת הזהות כול

ל סיפרת ביקורת ואת הלשכה בה הרישום יבוצע (המיקום ייקבע עפ"י כתובת הלווה).
פרט חשוב ונוסף הינו תקופת המשכון: יש לציין את התקופה בה נדרש המשכון. סכום האגרה לתשלום נקבע עפ"י אורך תקופת המשכון. בסיום תקופת המשכון המצוין, המשכון יוסר באופן אוטומטי. כל הטפסים הנדרשים ע"י רשם המשכונות חייבים להיות חתומים גם ע"י המלווה וגם ע"י הלווה.

איזה מידע קיים בדו"ח עיון ברשם המשכונות ?

בדו"ח עיון מרשם המשכונות ניתן למצוא רישום בגין משכונים שנרשמו ובו כל הפרטים עלהנושים,החייבים והנכסים הממושכנים. ברשם המשכונות נרשמים פעולות משכון במטרה להבטיח את זכויות הנושה ועל כן בקבלת דו"ח עיון ניתן לראות את כל הפרטים בגין רישומי המשכונים.
כמו כן ניתן להוציא דו"ח עיון היסטורי אשר ייתן פרטים בגין רישומי משכון אשר הוסרו ואינם קיימים עוד בהווה.

נא להזין מספר ת.ז
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
דוח משכונים CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח מידע עסקי CheckId מאובטח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<